Thermoforming: image processing software for image pre-distortion prior molding, process simulation

Module 1: Picture Dome Designer

Nasz autorski, innowacyjny projekt – oprogramowanie służące do projektowania i przygotowania do produkcji przedmiotów, wykonywanych metodą Free Blow Forming:
– znacząco przyspiesza pracę,
– nie wymaga zaawansowanych umiejętności użytkownika,
– generuje automatycznie plik 3D prototypu dla klienta,
– z nadrukiem lub bez,
– testuje formę i proces w czasie rzeczywistym,
– generuje pre-deformowany obraz do druku i formowania.

Więcej informacji – prosimy o telefon lub wiadomość e-mail.
________________________________________________________________

Our original, innovative project – software for designing and preparation for production of elements made with the Free Blow Forming method:
– significantly speeds up work,
– does not require advanced user skills,
– automatically generates a 3D file of the prototype for the client,
– with or without a print,
– real-time mold and process testing,
– generates pre-deformed image for printing and forming.

More information – please call us or e-mail.


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close